Championnat d'Europe Akhal Teke

Du 23/06/2018 au 24/06/2018.